Εύρος τιμής:
OK
Επιλογή brand
3A
5
BIC
KEN

ΠΡΟΪΟΝΤΑ > ΒΡΕΦΙΚΑ > Πάνες & Μωρομάντηλα > Πάνες Pampers Premium Care

23 προϊόντα
Εύρος τιμής:
OK
Επιλογή brand
3A
5
BIC
KEN
8%
€8.06/τμχ
€7.46/τμχ
€8.06/τμχ
€7.46/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€32.24/κιβώτιο
€29.82/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 77 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
8%
€9.67/τμχ
€8.94/τμχ
€9.67/τμχ
€8.94/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 2 τεμάχια
€19.34/κιβώτιο
€17.88/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 77 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
8%
€9.67/τμχ
€8.93/τμχ
€9.67/τμχ
€8.93/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 2 τεμάχια
€19.34/κιβώτιο
€17.86/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 70 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
47%
€56.25/τμχ
€29.81/τμχ
€56.25/τμχ
€29.81/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€56.25/κιβώτιο
€29.81/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 30 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
7%
€8.06/τμχ
€7.46/τμχ
€8.06/τμχ
€7.46/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€32.24/κιβώτιο
€29.85/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
8%
€29.02/τμχ
€26.57/τμχ
€29.02/τμχ
€26.57/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€29.02/κιβώτιο
€26.57/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
40%
€14.51/τμχ
€8.71/τμχ
€14.51/τμχ
€8.71/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 3 τεμάχια
€43.53/κιβώτιο
€26.12/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 36 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
44%
€65.91/τμχ
€36.91/τμχ
€65.91/τμχ
€36.91/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€65.91/κιβώτιο
€36.91/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 25 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
8%
€11.28/τμχ
€10.32/τμχ
€11.28/τμχ
€10.32/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€45.12/κιβώτιο
€41.30/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
8%
€29.02/τμχ
€26.57/τμχ
€29.02/τμχ
€26.57/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€29.02/κιβώτιο
€26.57/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 49 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
44%
€65.91/τμχ
€36.91/τμχ
€65.91/τμχ
€36.91/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€65.91/κιβώτιο
€36.91/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 28 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
8%
€11.28/τμχ
€10.32/τμχ
€11.28/τμχ
€10.32/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€45.12/κιβώτιο
€41.30/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
40%
€14.51/τμχ
€8.71/τμχ
€14.51/τμχ
€8.71/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 2 τεμάχια
€29.02/κιβώτιο
€17.41/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
8%
€6.44/τμχ
€5.90/τμχ
€6.44/τμχ
€5.90/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€38.64/κιβώτιο
€35.38/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
44%
€65.91/τμχ
€36.91/τμχ
€65.91/τμχ
€36.91/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€65.91/κιβώτιο
€36.91/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 30 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
8%
€11.28/τμχ
€10.32/τμχ
€11.28/τμχ
€10.32/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€45.12/κιβώτιο
€41.30/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 63 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
40%
€14.51/τμχ
€8.71/τμχ
€14.51/τμχ
€8.71/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 2 τεμάχια
€29.02/κιβώτιο
€17.41/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 63 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
8%
€29.02/τμχ
€26.57/τμχ
€29.02/τμχ
€26.57/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€29.02/κιβώτιο
€26.57/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 54 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
8%
€4.19/τμχ
€3.87/τμχ
€4.19/τμχ
€3.87/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€16.76/κιβώτιο
€15.48/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 70 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
7%
€4.83/τμχ
€4.47/τμχ
€4.83/τμχ
€4.47/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€19.32/κιβώτιο
€17.88/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 77 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
8%
€6.44/τμχ
€5.90/τμχ
€6.44/τμχ
€5.90/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€38.64/κιβώτιο
€35.38/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
8%
€6.44/τμχ
€5.90/τμχ
€6.44/τμχ
€5.90/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€38.64/κιβώτιο
€35.38/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
7%
€4.83/τμχ
€4.47/τμχ
€4.83/τμχ
€4.47/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€28.98/κιβώτιο
€26.83/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 56 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Email: info@cashncarry.gr
T: 2310 312 860
Κ: 6983 330 660
Ιωάννου Καισαρείας 15, Κάτω Τούμπα, ΘεσσαλονίκηSOCIAL MEDIA